امروزه ماینینگ به یک صنعت در جهان تبدیل شده و مدتی است که در کشور ما نیز به عنوان یک صنعت پذیرفته شده و ساز و کار قانونی برای آن تعریف شده است.

مدیران سرمایه به عنوان نماینده انحصاری فروش و خدمات دستگاه های ماینر با برند ریگ ماینر علاوه بر ارائه خدمات مشاوره و اجرای فارم های ماینینگ از مرحله اخذ مجوز تا بهره برداری امکان تامین تجهیزات ماینینگ از راه های قانونی را برای مشتریان خود مهیا کرده است.